burger menuexcellent route
Отлични
Физически отделени от автомобилния трафик.
safe route
Добри
Велоалеи или улици с много спокоен трафик.
average route
Средни
Средна безопасност
Бъдете внимателни.
dangerous route
Опасни
Опасни отсечки
Избягвайте ги!
rough road
Неасфалтирана или неравна настилка.
bicycle ramp
Подлез с рампа за велосипеди.
bicycle stairs
Подлез със стълби
Слезте от велосипеда.
polluted street
Мръсен въздух/
Запрашаване на въздуха.